Inleiding

Robbert van de Corput, p/k/a/ (DJ) Hardwell en Anna Knaup hebben gezamenlijk het initiatief genomen om de Stichting United We Are foundation op te richten.

Op hun reizen over de hele wereld komen zij regelmatig in landen en gebieden waar de economische situatie zodanig slecht is dat kinderen geen vooruitzicht hebben op een reële kans om goede scholing te krijgen of een opleiding te volgen.

De oprichters willen een bijdrage leveren aan een verandering van deze situatie door hun reputatie, vaardigheden en netwerk te activeren om fondsen te verwerven en die middelen in te zetten om kansarme kinderen in de wereld onderwijs en opleiding te bieden en daarmee een springplank naar een betere toekomst te creëren.

In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 oktober 2015. Indien daar aanleiding toe is, wordt het beleidsplan jaarlijks aangepast.